Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

hành thiền Tag

Miền Tỉnh Thức Melbourne / Posts tagged "hành thiền"

Hành thiền sáng Chủ Nhật 01/09

Lịch chương trình 6:00-6:10 am: Thiền hành 6:10-6:45 am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền) 6:45-6:55 am: Thiền uống trà nóng vào sáng sớm 6:55-7:05 am: Chuẩn bị vào nhóm của mình cho chương trình pháp đàm. 6:55-7:05 am: Pháp đàm (chia sẻ nhóm) 8:10-8:15 am: Thông báo * Đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 10 phút. CỬA SẼ ĐÓNG SAU 6:00AM * GIỜ VÀO CỬA 5:50AM - 6:00AM  (trừ BTC đến sớm hơn) * Giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình. Pháp đàm Mỗi thành viên có 5-7 phút để chia sẻ về sự thực tập của mình trong thời gian qua. - Chia sẻ liên quan về đề tài mà nhóm trưởng của mình đã chọn. - Chia sẻ về khó khăn gì đã gặp phải trong những lúc thiền tập ở...

Hành thiền sáng Chủ Nhật 25/08

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm/lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:30 am: Thiền hành trong Hall 6:30-7:20 am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền) 7:20-7:30 am: Thiền uống trà nóng vào sáng sớm 7:30-8:00 am: Pháp thoại trực tuyến với Thầy Minh Niệm 8:00-8:15 am: Thông báo * Đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 10 phút. CỬA SẼ ĐÓNG SAU 6:00AM * GIỜ VÀO CỬA 5:50AM - 6:00AM  (trừ BTC đến sớm hơn) * Giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình. Xin quí vị hoan hỉ lưu ý một số quy định sau: Không phải thành viên chính thức hay thử nghiệm không được tham gia, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải được phép của Ban Tổ...

Hành thiền sáng Chủ Nhật 07/07

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm/lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:30 am: Thiền hành trong Hall 6:30-7:20 am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền) 7:20-7:30 am: Thiền uống trà nóng vào sáng sớm 7:30-8:00 am: Pháp thoại trực tuyến với Thầy Minh Niệm 8:00-8:15 am: Thông báo * Đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 10 phút. CỬA SẼ ĐÓNG SAU 6:00AM * GIỜ VÀO CỬA 5:50AM - 6:00AM  (trừ BTC đến sớm hơn) * Giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình. Xin quí vị hoan hỉ lưu ý một số quy định sau: Không phải thành viên chính thức hay thử nghiệm không được tham gia, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải được phép của Ban Tổ...

Hành thiền sáng Chủ Nhật 30/06

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm/lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:30 am: Thiền hành trong Hall 6:30-7:20 am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền) 7:20-7:30 am: Thiền uống trà nóng vào sáng sớm 7:30-8:00 am: Pháp thoại trực tuyến với Thầy Minh Niệm 8:00-8:15 am: Thông báo * Đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 10 phút. CỬA SẼ ĐÓNG SAU 6:00AM * GIỜ VÀO CỬA 5:50AM - 6:00AM  (trừ BTC đến sớm hơn) * Giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình. Xin quí vị hoan hỉ lưu ý một số quy định sau: Không phải thành viên chính thức hay thử nghiệm không được tham gia, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải được phép của Ban Tổ...

Hành thiền sáng Chủ Nhật 23/06

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm/lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:30am: Thiền hành trong Hall 6:30-7:20am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền) 7:20-7:50am: Pháp thoại trực tuyến với Thầy Minh Niệm 7:50-8:15am: Thông báo & giới thiệu thành viên mới * Đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 10 phút. CỬA SẼ ĐÓNG SAU 6:00AM * Giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình. Chia sẻ ngắn gọn: Giới thiệu thành viên mới. Chia sẻ ngắn gọn (1-3 phút/người). Không cần nói nếu không có gì quan trọng cần chia sẻ. Ai có câu hỏi gì nên ghi lại và sẽ bàn nhiều vào lần chia sẻ dài (1 lần/tháng). Hoặc chia sẻ cho BTC để BTC thay...

Hành thiền sáng Chủ Nhật

<h3><strong>Lịch chương trình</strong></h3> <em><strong>Hoạt động chính:</strong> Phát triển <span style="text-decoration: underline;">định tâm/lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn</span></em> <div style="border: 1px dotted green; background-color: #007f7f; padding: 2px 2px 2px 2px; color: white;"> <ul> <li>6:00-6:30am: Thiền hành trong Hall</li> <li>6:30-7:20am: Thiền tọa (bao gồm 5 phút xả thiền)</li> <li>7:20-8:00am: Thiền trà và chia sẻ ngắn gọn</li> </ul> <div style="padding-left: 10px; color: yellow;"><i>* Đến <span style="color: #ffffe0;"><strong>ĐÚNG GIỜ</strong></span> hoặc sớm hơn 10 phút. <span style="color: #ffffff; text-decoration: underline;">CỬA SẼ <strong>ĐÓNG</strong> SAU 6:00AM</span></i> <i>* Giữ  <span style="color: #ffffe0;"><strong>IM LẶNG</strong></span> và <span style="color: #ffffe0;"><strong>GIẢM DI CHUYỂN </strong></span>trong suốt chương trình.</i></div> </div> <h5><span style="text-decoration: underline;"><strong>Chia sẻ ngắn gọn:</strong></span></h5> <div style="border: 1px dotted green; background-color: #007f7f; padding: 2px 2px 2px 10px; font-size: 0.9em; color: white;"> <ol> <li><strong>Giới thiệu thành viên mới.</strong></li> <li><b>Chia sẻ ngắn gọn (1-3 phút/người). </b>Không cần nói nếu không có gì quan...

Thiền tập dã ngoại cùng Thầy Minh Niệm – Sunday 26/5

* Địa điểm (chỗ cũ như hôm chủ Nhật trước): Brimbank Park, Keilor Park Drive, Keilor East VIC (xem bản đồ hướng dẫn bên dưới). * Đơn đăng ký ghi danh: http://mientinhthucmelbourne.org/dangkyhanhthien/ (nếu đã nộp đơn tuần trước thì chỉ cần gởi email cho MienTinhThucMelbourne@gmail.com biết, nhớ ghi rõ Họ & Tên). Lịch trong ngày: 1:00pm: Tập hợp để chuẩn bị 1:30-2:00pm: Thiền hành 2:00-2:30pm: Thiền tọa 2:30-4:30pm: Pháp thoại & vấn đáp (Thiền sinh hoan hỷ có mặt lúc 1:00pm) Đối tượng tham gia: Thành viên chính thức của Miền Tỉnh Thức Melbourne. Người chuyên hành thiền hoặc có mong muốn học thiền (không dẫn theo trẻ em, pets) Hành trang: Nón che nắng, áo mưa (trong trường hợp có mưa rào bất chợt) Giày đi bộ Yoga mat Gối ngồi...

Thiền tập dã ngoại cùng Thầy Minh Niệm – Sunday 19/5

* Địa điểm (chỗ cũ như hôm chủ Nhật trước): Brimbank Park, Keilor Park Drive, Keilor East VIC (xem bản đồ hướng dẫn bên dưới). * Form đăng ký: http://mientinhthucmelbourne.org/dangkyhanhthien/ (nếu đã nộp đơn tuần trước thì chỉ cần gởi email cho MienTinhThucMelbourne@gmail.com biết, nhớ ghi rõ Họ & Tên). Lịch trong ngày: 12:30pm: Tập hợp để chuẩn bị 1:00-1:30pm: Thiền hành 1:30-2:00pm: Thiền tọa 2:00-4:00pm: Pháp thoại & vấn đáp (Thiền sinh hoan hỷ có mặt lúc 12:30pm) Đối tượng tham gia: Thành viên chính thức của Miền Tỉnh Thức Melbourne. Người chuyên hành thiền hoặc có mong muốn học thiền (không dẫn theo trẻ em, pets) Hành trang: Nón che nắng, áo mưa (trong trường hợp có mưa rào bất chợt) Giày đi bộ Yoga mat Gối ngồi thiền hoặc...

Hành thiền dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Minh Niệm

Chương trình Chủ Nhật ngày 12/05/2019, 2:00-5:30pm Địa điểm: Brimbank Park, Keilor Park Drive, Keilor East VIC (xem bản đồ hướng dẫn bên dưới). Form đăng ký: http://mientinhthucmelbourne.org/dangkyhanhthien/ Lịch trong ngày: 2:00-2:30pm: Thiền hành 2:30-3:30pm: Thiền tọa 3:30-5:30pm: Pháp thoại & vấn đáp Đối tượng tham gia: Thành viên chính thức của Miền Tỉnh Thức Melbourne. Người chuyên hành thiền hoặc có mong muốn học thiền (không dẫn theo trẻ em) Hành trang: Nón che nắng Giày đi bộ Yoga mat Gối ngồi thiền hoặc tấm khăn lớn xếp lại làm gối Quần áo ấm Nội quy: Đăng ký ghi danh tham gia. Đến đúng giờ hoặc sớm hơn khoảng 10 phút để ổn định vị trí. Không ra về nửa chừng trừ khi đã đồng ý  trước với BTC. ...

Hành thiền & thiền trà trực tuyến với Thầy

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm, gặp Thầy và lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:55 am: Thiền tọa (45 phút + 10 phút xả thiền) 6:55-7:20 am: Thiền hành ngoài trời (nên mặc đồ đủ ấm) 7:20-7:30 am: Chuẩn bị tư thế để gặp Thầy qua mạng 7:30-8:30 am: Gặp Thầy trực tuyến từ Washington D.C: Thầy cho pháp thoại ngắn & trả lời câu hỏi * Các bạn cố gắng đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 5 phút. Nếu đến trễ sau 5 phút (>6:05am) thì đợi bên ngoài và tham gia phần thiền hành. * Các bạn cố gắng giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình nhé. Xin quí vị hoan hỉ lưu ý một số quy định sau: ...