Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Thiền trà trực tuyến với Thầy Tag

Miền Tỉnh Thức Melbourne / Posts tagged "Thiền trà trực tuyến với Thầy"

Hành thiền & thiền trà trực tuyến với Thầy

Lịch chương trình Hoạt động chính: Phát triển định tâm, gặp Thầy và lấy cảm hứng từ đoàn thể để về nhà hành thiền tinh tấn hơn 6:00-6:55 am: Thiền tọa (45 phút + 10 phút xả thiền) 6:55-7:20 am: Thiền hành ngoài trời (nên mặc đồ đủ ấm) 7:20-7:30 am: Chuẩn bị tư thế để gặp Thầy qua mạng 7:30-8:30 am: Gặp Thầy trực tuyến từ Washington D.C: Thầy cho pháp thoại ngắn & trả lời câu hỏi * Các bạn cố gắng đến ĐÚNG GIỜ hoặc sớm hơn 5 phút. Nếu đến trễ sau 5 phút (>6:05am) thì đợi bên ngoài và tham gia phần thiền hành. * Các bạn cố gắng giữ  IM LẶNG và GIẢM DI CHUYỂN trong suốt chương trình nhé. Xin quí vị hoan hỉ lưu ý một số quy định sau: ...