Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

outdoor meditation Tag

Miền Tỉnh Thức Melbourne / Posts tagged "outdoor meditation"

THIỀN HÀNH DÃ NGOẠI Sunday 12/8

 "In every walk with nature, one receives far more than he seeks"  - John Muir 1. Địa điểm đi bộ: Sherbrooke Forest Walk **Địa điểm gặp mặt và khởi hành: O'Donohue Picnic Ground, Sherbrooke Lodge Road, Sherbrooke VIC (see the map below) -Khởi hành @ 9:30am (10am trễ nhất) -Mỗi người tự sắp xếp đi chung xe hoặc đi riêng 2. Đăng ký (trước ngày Friday 03/8) -Báo trước cho BTC biết là mình có thể tham gia được không và bao nhiêu người. 3. Chuẩn bị -Mỗi người/mỗi gia đình phải tự chuẩn bị hành trang và thực phẩm cho riêng mình. -Gia đình và trẻ em cũng có thể tham gia. -Không mang theo trò chơi điện tử (no playing games on Ipad/phones/other gaming devices). a. Hành trang: 1- Ba lô/backpack bag (nhỏ gọn). 2- Giày đi...