Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top
 

Miền Tỉnh Thức Melbourne

Cộng đồng ứng dụng Thiền và Tâm lý trị liệu

Giới thiệu

Miền Tỉnh Thức Melbourne là cộng đồng của những người đang bước đi trên con đường tỉnh thức, khơi dậy sức mạnh bình yên bên trong rồi lan toả đến mọi người xung quanh, bằng phương pháp thiền tập THIỀN HIỂU BIẾT – kết hợp giữa truyến thống thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên thuỷ và tư tưởng của Phật giáo Phát triển, dưới sự dẫn dắt của Thầy Minh Niệm.

NIỀM TIN CỐT LÕI

KHỔ ĐAU VÀ HẠNH PHÚC ĐỀU TỪ TÂM, nên việc quay về hàm dưỡng hay phát triển những giá trị tâm hồn luôn là CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU.

NỀN TẢNG CỐT LÕI

LUÔN SỐNG TRONG TỈNH THỨC - nhận biết và quan sát được những gì đang xảy ra trong chính mình và quanh mình, để từ đó có cái nhìn và hành động đúng đắn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LÀNH, THẬT & ĐẸP - Tạo an lành cho mình và người khác, sống thật với chính mình và những giá trị chân thật & hướng đến cái đẹp tâm hồn, nhất là sự chia sẻ.

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

  • Ứng dụng thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên thủy trong mọi lúc mọi nơi, kể cả khi làm việc hay giải quyết khó khăn trong đời sống.
  • Kết hợp với các liệu pháp tâm lý từ Tây phương và các kỹ năng đào luyện toàn diện thân tâm từ nhiều truyền thống khác.