Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Bài Viết

September 1, 2018

Thiền Hành Dã Ngoại Sunday 12/8

“In every walk with nature, one receives far more than he seeks” – John Muir. “Cảnh bình tâm cũng bình. Tâm yên cảnh cũ

August 24, 2018

Đêm nhạc Vu Lan: Cha Mẹ ơi, hãy luôn là điểm tựa cho đời con

Thưa quý vị, Chúng con vô cùng hoan hỷ kính gửi món quà mà Thầy Minh Niệm và thiền thân Miền Tỉnh Thức vùng Sài Gòn hi