Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Thay Minh Niem

Chương trình pinic cùng Thầy 31/12

1. Địa điểm: Lysterfield  Lake **Địa điểm gặp mặt và khởi hành: Lysterfield Car Park, Narre Warren North VIC 3804 (see the map below) -Khởi hành @ 8:00am (8:30am trễ nhất) -Mỗi người tự sắp xếp đi chung xe hoặc đi riêng 2. Đăng ký -Báo trước cho BTC biết là mình có thể tham gia được không và bao nhiêu người (bao gồm họ tên...