Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Pháp thoại 29/12/2018, Chùa Quang Minh

Miền Tỉnh Thức Melbourne / Pháp thoại 29/12/2018, Chùa Quang Minh

Pháp thoại 29/12/2018, Chùa Quang Minh

Meditation, Pháp thoại

Chương trình pháp thoại của Thầy Minh Niệm, ngày 29/12 tại Chùa Quang Minh, Melbourne

Miền Tỉnh Thức Melbourne