Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Đăng ký tham dự THIỀN DÃ NGOẠI 17/11/2019 cùng MTT.MB

Thông tin người tham gia

Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây và bấm “Send” để gởi.  

(Chương trình chỉ dành cho thành viên của MTT.MB và gia đình hoặc đã được BTC đồng ý trước. Người tham gia phải có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt & ổn định).
 Liên hệ

Muốn biết thêm chi tiết về buổi thiền tập dã ngoài cùng đoàn thể, quý vị có thể liên lạc qua các cách dưới đây.

Miền Tỉnh Thức Melbourne

Chương trình chi tiết: Click here

Email: MienTinhThucMelbourne@gmail.com

Facebook: fb.me/mientinhthucMelbourneAus