Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Đăng ký gia nhập đoàn thể MTT.Melbourne

Thông tin người đăng ký

Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây và bấm “Send” để gởi. Sau đó trong vòng vài ngày tới, quý vị sẽ nhận được thư hồi âm để xác nhận đăng ký. Ban Gánh Vác sẽ xem xét và liên lạc với quý vị trong thời gian sớm nhất có thể.


(Tổng cộng 4 buối/tháng, bao gồm 3-4 buổi/tháng hành thiền trong thiền đường vào mỗi sáng Chủ Nhật (6am-8:30am) và 1 buổi thiền hành dã ngoại/2 tháng + những sinh hoạt khác tùy nhân duyên. Thiền sinh phải tham gia ít nhất 1/2 của khóa 3 tháng)


Liên hệ

Muốn biết thêm chi tiết về nhóm Miền Tỉnh Thức Melbourne, xin vui lòng liên lạc qua các phương tiện sau.

Miền Tỉnh Thức Melbourne

Email: MienTinhThucMelbourne@gmail.com

Facebook: fb.me/mientinhthucMelbourneAus