Miền Tỉnh Thức Melbourne

Melbourne, Australia

Top

Đăng ký gia nhập đoàn thể MTT.Melbourne

Thông tin người đăng ký

Xin vui lòng cung cấp thông tin dưới đây và bấm “Send” để gởi. Sau đó trong vòng vài ngày tới, bạn sẽ nhận được thư hồi âm để xác nhận đăng ký. BTC sẽ xem xét và liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

(Nhóm có buổi hành thiền vào mỗi sáng Chủ Nhật (6am-8:30am), 1 buổi thiền hành dã ngoại/tháng và những sinh hoạt khác tùy nhân duyên ví dụ nấu bánh chưng Tết)


Liên hệ

Muốn biết thêm chi tiết về nhóm Miền Tỉnh Thức Melbourne, xin vui lòng liên lạc qua các phương tiện sau.

Miền Tỉnh Thức Melbourne

Email: MienTinhThucMelbourne@gmail.com

Facebook: fb.me/mientinhthucMelbourneAus